LainePoiss

LainePoiss®

reaaliaikaista aallokkotietoa

LainePoiss® on edullinen poiju, joka mittaa meren aallokon korkeutta, periodia sekä muita ominaisuuksia. Se havaitsee aaltoparametreja meren pinnan liikkeitä seuraamalla, ja sitä voidaan käyttää joko ajelehtivana tai ankkuroituna poijuna. Laitteessa tehtävät reaaliaikaiset laskelmat lähetetään palvelimelle langattomalla tiedonsiirrolla. Poiju on kevyt, kompakti, kestävä ja suunniteltu selviytymään merijäässä. Poijun tekemät mittaukset on validoitu useilla laboratoriotesteillä ja kenttämittauksilla. Laiteen käyttöönotto on helppoa ja se lähettää tarkkoja reaaliaikaisia tietoja mereltä. LainePoissia voidaan käyttää erilaisiin valvonta-, suunnittelu- ja tutkimussovellutuksiin, ja se on viettänyt yli 50 000 tuntia merellä. Reaaliaikaiset tiedot ovat saatavilla reaaliaikaisesta hallintapaneelista Live dashboard.


LainePoiss at sea

Sovellukset

 • Meriolosuhteiden seuranta, analysointi ja ennustaminen
 • Merelle tapahtuvat rakennusprojektit
 • Ympäristömuutosten seuranta ja analysointi
 • Aaltoenergiakonvertterien analysointi ja optimointi
 • Merituulivoimapuiston seuranta
 • Tieteellinen tutkimus

Skulte harbour

Viitteet

 • Skulten sataman (Latvian 4. suurin sataman) aalto-olosuhteiden kartoittaminen satamasuunnitteluinsinööreille ja numeeristen mallien validoimiseksi/kalibroimiseksi.
 • Ruhnun saaren asukkaat ovat riippuvaisia lauttaliikenteestä, joihin Ringsun satama toimii porttina. Tietyissä aalto-olosuhteissa lautta ei pysty saapumaan ja poistumaan satamasta turvallisesti, ja yksi mahdollinen ratkaisu olisi suojalaiturin laajentaminen. LainePoissia käytetään sataman aallokko-olosuhteiden kartoittamiseen, joka tukee laiturin optimaalista suunnittelua. Tämä työ tehdään yhteistyössä Lainemudel OÜ:n ja Saarte Liinid AS:n kanssa.
 • LainePoissia käytetään aalto-olosuhteiden kartoittamiseksi suunnitelluilla offshore-tuulipuistoilla lähellä Viron Saarenmaata.
 • Poijua käytetään ajelehtivana poijuna parantamaan SAR:n (Search and Rescue) ja öljyn kulkeutumismallin tarkkuutta.
 • Viron rannikolle kehitetään hienohilaista aaltoennustejärjestelmää. LainePoissilla on keskeinen osa ennustejärjestelmän validaatiossa.
 • LainePoissia on käytetty aallokon ja jään vuorovaikutusten mittaamiseen Itämerellä jään marginaalivyöhykkeellä. Mittaukset on tarkoitus laajentaa Etelämerelle.

Top connectors

Helppokäyttöisyys

LainePoiss on kevyt ja kompakti, mikä mahdollistaa laitteen asentamisen pienellä veneellä tai lennokilla. Poijun runkoa ei tarvitse avata, mikä pienentää riskiä, että poijuun pääsisi vettä. Laite käynnistetään ja pysäytetään magneetilla. Vedenpitävät liittimet laitteen yläosassa mahdollistavat paristojen ja datan lataamisen poijusta ilman erillisiä työkaluja.


Side view contour Top view contour

Tekniset ominaisuudet

Parametrin Arvo
Paino 5,5 kg
Halkaisija 36 cm
Korkeus 23 cm
Anturityyppi inertiamittausyksikkö (MEMS)
Aallonkorkeuden tarkkuus ±1 cm
Korkein mitattu aaltotaajuus 1,28 Hz
Raakadatan havaintotaajuus 50 Hz
Suunniteltu purjepinta-ala 0.01 m2
Tietoliikenne matkapuhelin LTE ja/tai Iridium satelliitti
Ladattava akku 480 Wh
Käyttöaika ≥ 4 kuukautta
Turvavalo päälle/pois 50/150 luksia

Wave tank 1

Tietoa meistä

LainePoissin on kehittänyt insinööritoimisto WiseParker OÜ. Kehitys ja testaus tehdään yhteistyössä Tallinnan teknillisen yliopiston merentutkimusyksikön kanssa.

WiseParker logo WiseParker OÜ
MSI logo Tallinnan teknillisen yliopiston
merentutkimusyksikkö

LainePoiss® valmistetaan ylpeydellä Virossa.


Wave tank 2

Ota yhteyttä

Jos olet kiinnostunut LainePoissista, lähetä meille sähköposti osoitteeseen info@lainepoiss.eu tai käytyä alla olevaa yhteydenottolomaketta.